Functionar bancar=functionar public.

Decizia nr. 18/30.05.2017 a I.C.C.J.-Completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
 În sensul legii penale, funcţionarul bancar, angajat al unei societăţi bancare cu capital integral privat, autorizată şi aflată sub supravegherea Băncii Naţionale a României, este funcţionar public, în accepţiunea dispoziţiilor art. 175 alin. (2) din Codul penal.
 Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Doar agentul constatator din cadrul poliţiei rutiere are competenţa de a solicita proprietarului sau deţinătorului unui vehicul comunicarea identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul.

Recurs in interesul legii.
Decizia I.C.C.J nr.11/19 iunie 2017
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 şi art. 105 pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar agentul constatator din cadrul poliţiei rutiere are competenţa de a solicita proprietarului sau deţinătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, precum şi de a aplica sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relaţiilor solicitate.
Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Abatere disciplinara a judecatorilor si procurorilor

Art. 99 lit.f) din Legea nr. 303/2004 "refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de părţile din proces"

Dreptul la repararea pagubei pricinuite unei persoane în caz de eroare judiciarăDreptul de compensare în caz de eroare judiciară -In legislatia europeana , acest drept este prevazut de art. 3 din Protocolul 7 la Conventia C.E.D.O. - ”Atunci când o condamnare penală definitivă este ulterior anulată sau când este acordată graţierea, pentru că un fapt nou sau recent descoperit dovedeşte că s-a produs o eroare judiciară, persoana care a suferit o pedeapsă din cauza acestei condamnări este despăgubită conform legii ori practicii în vigoare în Statul respectiv, cu expecţia cazului în care se dovedeşte că nedescoperirea în timp util a faptului necunoscut îi este imputabilă în tot sau în parte”. In legislatia nationala, Constituţia României, prevede  la  art. 52 alin. (3)   „Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare.  Art.96 din Legea nr.303/2004 (1) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare...Art.538 din Codul de procedura penala prevede ca ”(1) Persoana care a fost condamnată definitiv, indiferent dacă pedeapsa aplicată sau măsura educativă privativă de libertate a fost sau nu pusă în executare, are dreptul la repararea de către stat a pagubei suferite în cazul în care, în urma rejudecării cauzei, după anularea sau desfiinţarea hotărârii de condamnare pentru un fapt nou sau recent descoperit care dovedeşte că s-a produs o eroare judiciară, s-a pronunţat o hotărâre definitivă de achitare”...

Principiul egalitatii partilorPrincipiul egalitatii partilor  este înscris în Constituţia României (art.16) ,,Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări” dar şi în alte legi. Astfel, Codul de procedura civila (art. 8) prevede ca ,,În procesul civil părţilor le este garantată exercitarea drepturilor procesuale, în mod egal şi fără discriminări’’; Legea nr. 304/2004   art. 2 alin. (1)  ,,Justiţia se înfăptuieşte în numele legii, este unică, imparţială şi egală pentru toţi”  iar  art. 7 alin. (2) ,,Justiţia se realizează în mod egal pentru toţi, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică, avere ori condiţie socială sau de orice alte criterii discriminatorii”.

Principiul dreptului la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil


Acest principiu  isi gaseste consacrarea in prevederile Convenţiei europene a drepturilor omului (art. 6 paragraful 1) cât si in cele ale Constituţiei României (art. 21 alin. 3)  care prevede că părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, precum si in cele ale Legii nr. 304/2004 (art. 10)  privind organizarea judiciară, potrivit căruia toate persoanele au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, de către o instanţă imparţială şi independentă, constituită potrivit legii.