Dreptul la repararea pagubei pricinuite unei persoane în caz de eroare judiciarăDreptul de compensare în caz de eroare judiciară -In legislatia europeana , acest drept este prevazut de art. 3 din Protocolul 7 la Conventia C.E.D.O. - ”Atunci când o condamnare penală definitivă este ulterior anulată sau când este acordată graţierea, pentru că un fapt nou sau recent descoperit dovedeşte că s-a produs o eroare judiciară, persoana care a suferit o pedeapsă din cauza acestei condamnări este despăgubită conform legii ori practicii în vigoare în Statul respectiv, cu expecţia cazului în care se dovedeşte că nedescoperirea în timp util a faptului necunoscut îi este imputabilă în tot sau în parte”. In legislatia nationala, Constituţia României, prevede  la  art. 52 alin. (3)   „Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare.  Art.96 din Legea nr.303/2004 (1) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare...Art.538 din Codul de procedura penala prevede ca ”(1) Persoana care a fost condamnată definitiv, indiferent dacă pedeapsa aplicată sau măsura educativă privativă de libertate a fost sau nu pusă în executare, are dreptul la repararea de către stat a pagubei suferite în cazul în care, în urma rejudecării cauzei, după anularea sau desfiinţarea hotărârii de condamnare pentru un fapt nou sau recent descoperit care dovedeşte că s-a produs o eroare judiciară, s-a pronunţat o hotărâre definitivă de achitare”...