Principiul egalitatii partilorPrincipiul egalitatii partilor  este înscris în Constituţia României (art.16) ,,Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări” dar şi în alte legi. Astfel, Codul de procedura civila (art. 8) prevede ca ,,În procesul civil părţilor le este garantată exercitarea drepturilor procesuale, în mod egal şi fără discriminări’’; Legea nr. 304/2004   art. 2 alin. (1)  ,,Justiţia se înfăptuieşte în numele legii, este unică, imparţială şi egală pentru toţi”  iar  art. 7 alin. (2) ,,Justiţia se realizează în mod egal pentru toţi, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică, avere ori condiţie socială sau de orice alte criterii discriminatorii”.