Principiul dreptului la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil


Acest principiu  isi gaseste consacrarea in prevederile Convenţiei europene a drepturilor omului (art. 6 paragraful 1) cât si in cele ale Constituţiei României (art. 21 alin. 3)  care prevede că părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, precum si in cele ale Legii nr. 304/2004 (art. 10)  privind organizarea judiciară, potrivit căruia toate persoanele au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, de către o instanţă imparţială şi independentă, constituită potrivit legii.